نمای کلی:

دستگاه پوست گیر مخصوص پوست گرفتن جو و گندم ظرفیت تولید: ۳۰۰ ال ۵۰۰ کیلو در ساعت، بستگی به نوع محصول دارد.   عملکرد ابعاد سانتیمتر برق مورد نیاز توان برق مصرفی وزن دستگاه الکترومکانیک طول          ۵/۱۴۸ عرض              ۷۰ ارتفاع            ۲۰۰ سه فاز( ۳۸۰ ولت) ۳ کیلووات ۳۶۰ کیلوگرم

  • سرمایه گذار: کارمند ۲

جزئیات پروژه:

دستگاه پوست گیر

مخصوص پوست گرفتن جو و گندم

ظرفیت تولید: ۳۰۰ ال ۵۰۰ کیلو در ساعت، بستگی به نوع محصول دارد.

 

عملکردابعاد سانتیمتربرق مورد نیازتوان برق مصرفیوزن دستگاه
الکترومکانیکطول          ۵/۱۴۸

عرض              ۷۰

ارتفاع            ۲۰۰

سه فاز( ۳۸۰ ولت)۳ کیلووات۳۶۰ کیلوگرم