نمای کلی:

دستگاه شور کن، تفت و برشته کن خشکبار موارد استفاده: مخصوص تفت، برشته و شور کردن انواع آجیل از قبیل پسته, تخمه،بادام و غیره ظرفیت تولید:۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ کیلوگرم/ یک شیفت کاری عملکرد ابعاد سانتیمتر برق مورد نیاز توان برق مصرفی وزن دستگاه الکترومکانیک طول         ۲۰۰ عرض       ۱۰۰ ارتفاع       ۲۰۰ تکفاز یا سه فاز(۲۲۰-۳۸۰ ولت) […]

  • سرمایه گذار: کارمند ۲

جزئیات پروژه:

دستگاه شور کن، تفت و برشته کن خشکبار

موارد استفاده: مخصوص تفت، برشته و شور کردن انواع آجیل از قبیل پسته, تخمه،بادام و غیره

ظرفیت تولید:۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ کیلوگرم/ یک شیفت کاری

عملکردابعاد سانتیمتربرق مورد نیازتوان برق مصرفیوزن دستگاه
الکترومکانیکطول         ۲۰۰

عرض       ۱۰۰

ارتفاع       ۲۰۰

تکفاز یا سه فاز(۲۲۰-۳۸۰ ولت)۱/۵ کیلو وات۵۰۰ کیلوگرم