نمای کلی:

دستگاه ردیف کن بطری PET در این دستگاه، بطری های انباشته شده در مخزن توسط بالابر به قسمت دوار دستگاه منتقل شده و با نیروی گریز از مرکز، به صورت خوابیده تحویل تسمه های ردیف کن می گردد. بطری های به صف شده بین تسمه ها توسط مکانیزم خاصی ابتدا به یک سو مرتب شده، […]

  • سرمایه گذار: کارمند ۲

جزئیات پروژه:

دستگاه ردیف کن بطری PET

در این دستگاه، بطری های انباشته شده در مخزن توسط بالابر به قسمت دوار دستگاه منتقل شده و با نیروی گریز از مرکز، به صورت خوابیده تحویل تسمه های ردیف کن می گردد. بطری های به صف شده بین تسمه ها توسط مکانیزم خاصی ابتدا به یک سو مرتب شده، سپس به حالت ایستاده درآمده و تحویل ایرکانوایر قبل از پر کن می گردد.

مشخصات دستگاه:

  • با ظرفیت ۱۲۰۰۰ بطری در ساعت برای بطری ۰٫۵ لیتری

  • با مکانیزم ساده( بدون نیاز به اپراتور حرفه ای)

  • با قابلیت کار بطری های مختلف از لحاظ شکل و ابعاد

  • با قابلیت تغییر سریع و ساده برای بطری های مختلف

  • مصرف پایین انرژی و هوا

  • تمام قسمت های در تماس با بطری از جنس استیل زده زنگ و پلاستیک