نوار استیل آبگیر

نمای کلی:

نوار استیل آبگیر موارد استفاده: مخصوص آبگیری میوه و سبزیجات ظرفیت تولید: ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت عملکرد ابعاد سانتیمتر برق مورد نیاز توان برق مصرفی وزن دستگاه  الکترومکانیک طول       ۴۰۰ عرض      ۵۵ ارتفاع      ۹۵ سه فاز(۳۸۰ ولت) ۱/۵ کیلو وات ۲۵۰ کیلوگرم

  • سرمایه گذار: کارمند ۲

جزئیات پروژه:

نوار استیل آبگیر

موارد استفاده:

مخصوص آبگیری میوه و سبزیجات

ظرفیت تولید:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت

عملکرد

ابعاد سانتیمتر

برق مورد نیاز

توان برق مصرفی

وزن دستگاه

 الکترومکانیک

طول       ۴۰۰

عرض      ۵۵

ارتفاع      ۹۵

سه فاز(۳۸۰ ولت)

۱/۵ کیلو وات

۲۵۰ کیلوگرم