نمای کلی:

دستگاه بالانچر موارد استفاده: مخصوص شستشوی و بلانچ میوه جات و سبزیجات عملکرد: الکترومکانیک ظرفیت تولید: ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت   عملکرد ابعاد سانتیمتر برق مورد نیاز توان برق مصرفی وزن دستگاه  الکترومکانیک طول       ۲۰۰ عرض      ۱۰۰ ارتفاع      ۱۶۰ سه فاز(۳۸۰ ولت) ۱/۵ کیلو وات ۲۶۰ کیلوگرم

  • سرمایه گذار: کارمند ۲

جزئیات پروژه:

دستگاه بالانچر

موارد استفاده:

مخصوص شستشوی و بلانچ میوه جات و سبزیجات

عملکرد:

الکترومکانیک

ظرفیت تولید:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت

 

عملکرد

ابعاد سانتیمتر

برق مورد نیاز

توان برق مصرفی

وزن دستگاه

 الکترومکانیک

طول       ۲۰۰

عرض      ۱۰۰

ارتفاع      ۱۶۰

سه فاز(۳۸۰ ولت)

۱/۵ کیلو وات

۲۶۰ کیلوگرم